מחוללי מחלות

מחוללי מחלות
מחוללי מחלות

המושג מחוללי מחלות מתייחס לרשימה ספציפית של גורמים ביולוגיים (חיידקים, וירוסים וכו') וטוקסינים שעבורם נקבע כי הם יכולים להוות איום לבריאות הציבור הרחב, לחיות, לצמחים או לתוצרי החיות והצמחים.

 

ברשימה זו ניתן למצוא 67 גורמים ביולוגיים ורעלנים, שהשימוש בהם מבוקר על ידי חוק מדינה: החוק להסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים.

 

במסגרת החוק נבחרה מועצה  - "המועצה להסדרת מחקרים במחוללי מחלות", המסדירה את המסגרת והחוקים להסמכת מוסדות הרשאים להחזיק ו/או לערוך מחקר יישומי או אבחנתי במחוללי המחלות ולפקח עליהם.

 

הוועדה האוניברסיטאית להסדרת המחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים

אוניברסיטת תל אביב קיבלה הסמכה כמוסד מוכר, ובהתאם לדרישות החוק הקימה ועדה מוסדית פנימית המונה שישה חברים:

  1. יו"ר הוועדה - פרופ' דניאל ורשנר
  2. פרופ' איתי בנהר
  3. פרופ' גיל סגל
  4. פרופ' דני כהן
  5. ד"ר אסתר מייקל
  6. הגב' לאה פאיס

 

הליך בקשה לקבלת היתר עבודה עם מחוללי מחלות

חוקר המבקש לעבוד או להחזיק באחד החומרים המופיעים ברשימת המחוללים צריך למלא את טפסי בקשת ההיתר להחזקת מחוללי מחלות, ולשלוח אותו לד"ר אסתר מייקל, ממונת בטיחות ביולוגית. לאחר בדיקת הבקשה ע"י יחידת הבטיחות ויחידת הביטחון, תיבחן הבקשה על ידי הוועדה המוסדית. רק לאחר מתן אישור רשמי תתאפשר התחלת העבודה. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive