יצירת קשר

שם תפקיד טלפון פקס דוא"ל
מר הדר רחמים מנהל יחידת הבטיחות 03-6407555 03-6406533
גב' דבורה פרון מזכירת יחידת הבטיחות
03-6406555
03-6408555
רינת אדלהייט ממונה בטיחות קרינה מייננת ולייזרים 03-6409555 03-6406533
ד"ר אסתי מייקל ממונה בטיחות ביולוגיה
03-6409966
03-6406533
ד"ר מנחם גנוט ממונה בטיחות כימיה
03-6405676
03-6406533
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive