בטיחות לייזר

מפקחת קרינה ולייזרים ומרצה בבטיחות לייזרים: גב' רינת אדלהייט

דוא"ל: rinaedel@tauex.tau.ac.il, טל': 03-6409555

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive