נוהל חיסונים

נוהל חיסונים
נוהל חיסונים

בהתאם לחוזר המנהל הכללי, מדינת ישראל ומשרד הבריאות, חובה לבצע חיסונים לעובדי המעבדה (סטודנטים, חוקרים ועובדים ותיקים וחדשים) החשופים להדבקה במחוללי מחלות מדבקות. 

 

עובדי מעבדה מחוייבים בקבלת חיסון בהתאם לפתוגן שאליו הם נחשפים, או עלולים להיחשף, במסגרת עבודתם במעבדה. 

 

מחובתו של ה-PI ליידע את הסטודנטים והעובדים לגבי הצורך בקבלת חיסון טרם כניסתם למעבדה.

 

נוהל חיסונים >>

 

סוגי חיסונים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive