בדיקות רפואיות תעסוקתיות

בדיקות רפואיות תעסוקתיות
בדיקות רפואיות תעסוקתיות

כללי

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת) - התשנ"ג 1992 ותקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) - התשע"א 2011 מפרטות את תנאי ההעסקה של עובדים עם קרינה:

 • "לא יועבד אדם בקרינה מיננת, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית בסמוך לתחילת עבודתו בידי רופא מורשה אשר יקבע את התאמתו לעבודה בקרינה מיננת.
 • לא יועבד אדם בקרינה מיננת, אלא אם כן עבר, אחת לשנה לפחות, בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה.
 • ממונה בטיחות הקרינה יקבע האם חלה חובת הבדיקות הרפואיות.
 • העובד חייב להתייצב בשרות הרפואי המוסמך לביצוע בדיקות רפואיות במקום ובמועד שיורה לו ממונה בטיחות הקרינה.
 • לא יועבד בקרינה עובד קרינה שנשלח בידי המעביד לבדיקות רפואיות, והוא לא התייצב לבדיקות הרפואיות במקום ובמועד שנקבעו לו".

 

אחראי/ממונה בטיחות קרינה בפקולטות

 1. ידווח למפקחת הקרינה והלייזרים באוניברסיטה, על כל עובד חדש המיועד לעבוד עם קרינה ויפעל בכפוף להנחיותיה.
 2. יעקב באופן שוטף אחר תאריכי תפוגת פנקסי הבריאות של העובדים.
 3. עובדים שאינם תושבי ישראל וללא חברות בקופת חולים, יבוצע מעקב אחר תום תקופת הביטוח הרפואי שלהם.
 4. מסירת הודעה לעובד על המועד שנקבע לו לבדיקות הרפואיות ועל מיקום ביצוע הבדיקות. כמו כן, יבוצע מעקב אחר השלמת בדיקות במידת הצורך.
 5. דיווח לרכזת הנגישות, ביחידת הבטיחות, על כל שינוי בעיסוק עם סוג הקרינה (רנטגן או חומרים רדיואקטיביים).
 6. עצירת עבודתו של עובד שתוקף פנקס הבריאות שלו פג או שרופא תעסוקתי לא אישר המשך העסקתו בחשיפה לקרינה והעברת המידע לממונה הישיר ולמפקחת הקרינה והלייזרים באוניברסיטה.
 7. דיווח לרכזת נגישות על הפסקת עבודה עם קרינה לצורך ביצוע בדיקות עיניים כמתחייב בתקנות שהוזכרו לעיל.

 

מעקב אחר בדיקות רפואיות תעסוקתיות

 1. רשימת עובדי הקרינה תרוכז ע"י רכזת הנגישות אשר תתאם תאריכים לבדיקות מרוכזות במידת האפשר.
 2. עובדים אשר תוקף פנקס הבריאות שלהם פג בין תאריכי הבדיקות המרוכזות יבצעו את הבדיקות באופן עצמוני באמצעות קופות החולים שלהם.

 

מקרים נוספים המחייבים ביצוע בדיקות רפואיות תעסוקתיות

 1. נשים בהריון: עובדת קרינה בהריון חייבת לדווח על ההריון מוקדם ככל האפשר למעביד ולממונה בטיחות הקרינה בפקולטה!
  ממונה בטיחות הקרינה בפקולטה ידווח במידה למפקחת הקרינה והלייזרים באוניברסיטה.
  העובדת מחויבת בביצוע בדיקות רפואיות גם במהלך ההריון.
 2. עובד קרינה שנעדר מעבודתו בשל מחלה ממושכת מעל ל-60 ימים יועסק כעובד קרינה רק לאחר שעבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה, אשר יקבע את המשך התאמתו לעבוד בקרינה מיננת.
 3. עובד שנחשף, מסיבה כלשהי, למנת קרינה העולה על המנה הגבולית יועסק רק לאחר שעבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה, אשר יקבע את המשך התאמתו לעבוד בקרינה מיננת.

 

עובדים חדשים עם קרינה

 1. ממונה בטיחות הקרינה בפקולטה ידווח למפקחת הקרינה והלייזרים באוניברסיטה, על כל עובד חדש המיועד לעבוד עם קרינה ויפעל בכפוף להנחיותיה.
 2. כל עובד המיועד לעבודה עם קרינה, יעבור בדיקה רפואית ראשונית לפני תחילת עבודתו בידי רופא מורשה אשר יקבע את התאמתו לעבודה בקרינה מיננת.
 3. ממונה בטיחות הקרינה בפקולטה ישלח טופס "בדיקות לעובד חדש" אל רכזת הנגישות, אשר תתאם לעובד בדיקה רפואית תעסוקתית בקופת החולים אליה הוא שייך (למעט קופ"ח לאומית, בה התיאום הינו באחריות העובד).
 4. העובד מחויב להתייצב בשירות הרפואי המוסמך לביצוע בדיקות רפואיות, במקום ובמועד שיורה לו הממונה הישיר ו/או ממונה בטיחות הקרינה בפקולטה.

 

עצירת עבודה

 1. עובד אשר תוקף פנקס הבריאות שלו פג ולא עבר בדיקות שנתיות או שטרם התקבלו תוצאותיהן אינו רשאי לעבוד עם קרינה.
 2. באחריותו של הממונה על בטיחות קרינה בפקולטה להודיע לעובד ולממונה הישיר עליו על עצירת עבודתו עד לקבלת פנקס בריאות וליידע את מפקחת הקרינה והלייזרים ואת רכזת הנגישות על העברת ההודעה.

 

הפסקת עבודה / סיום עבודה

 1. עובד המפסיק זמנית את עבודתו עם קרינה או מסיים אותה לחלוטין מחויב בביצוע בדיקות עיניים.
 2. הממונה ביחידה יודיע מראש לרכזת הנגישות על הפסקה / סיום של העבודה.
 3. רכזת הנגישות תעביר לממונה הפניה עבור העובד לבדיקת עיניים.

 

חזרה לעבודה לאחר הפסקה

 1. ממונה בטיחות קרינה בפקולטה ידווח לרכזת הנגישות מיד עם חזרתו של עובד לעבודה.
 2. רכזת הנגישות תבדוק את הצורך בקיום בדיקות מחודשות.
 3. העובד לא יועסק ללא קבלת אישור או ביצוע בדיקות בהתאם לצורך.

 

עבודה בשני מקומות במקביל

עובד קרינה העובד בשני מקומות עבודה שונים או יותר, ונתון לפיקוח רפואי בשתי יחידות רפואיות נפרדות או יותר, מחויב בקיום ההנחיות הנ"ל.

העובד חייב להודיע לכל מקום עבודה על מקום העבודה הנוסף שבו הוא עובד עם קרינה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>