רכישה / הכנסת חומרים רדיואקטיביים

רכישה / הכנסת חומרים רדיואקטיביים
רכישה / הכנסת חומרים רדיואקטיביים

רכישה/הכנסה של חומרים רדיואקטיביים לאוניברסיטה תיעשה בהתאם לשלבים הבאים:

  1. החוקר הראשי יעביר לממונה הבטיחות בפקולטה טופס בקשה להתחלת עבודה בקרינה - להורדת הטופס >>
  2. ממונה בטיחות הקרינה בפקולטה יבחן את הבקשה
  3. עם אישור הבקשה, יעביר ממונה בטיחות הקרינה בפקולטה למפקחת הקרינה טופס בקשה לחידוש/עדכון היתר עבודה בקרינה מייננת - להורדת הטופס >>
  4. לאחר עדכון ההיתר תישלח הודעה לחוקר על אישור להזמנת החומר

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive