עבודה עם אתידיום ברומיד - הנחיות המוסד לבטיחות וגיהות

עבודה עם אתידיום ברומיד - הנחיות המוסד לבטיחות וגיהות
עבודה עם אתידיום ברומיד - הנחיות המוסד לבטיחות וגיהות

אוניברסיטת תל אביב אימצה את הנחיות המוסד לבטיחות ולגיהות בנושא עבודה עם אתידיום ברומיד.

 

להלן דף מידע בנושא אתידיום ברומיד - סיכונים בריאותיים, התגוננות וסילוק פסולת >>  

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive