עבודה עם חיות מעבדה

עבודה עם חיות מעבדה
עבודה עם חיות מעבדה

חוקרים הנדרשים לקבל אישור מממונת הבטיחות הביולוגית על נוהל עבודה (עם חיות) עבור ועדת האתיקה, מתבקשים לשלוח לד"ר אסתי מייקל את טופס הבקשה לעריכת ניסויים בצירוף הנוהל המתאים (SOP), חתום על ידי מנהל המעבדה (PI).

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive