חברי מועצת הבטיחות האוניברסיטאית

מועצת הבטיחות ממונה על ידי מנכ"ל האוניברסיטה

 

 • מר מוטי כהן, מנכ"ל האוניברסיטה
 • פרופ' דניאל ורשנר, יו"ר מועצת הבטיחות
 • מר רחמים הדר, מנהל יחידת הבטיחות
 • פרופ' אהוד גרוסמן, דיקאן הפקולטה לרפואה
 • פרופ' דניאל חיימוביץ, דיקאן הפקולטה למדעי החיים
 • פרופ' מיכאל קריבלביץ, דיקאן הפקולטה למדעים מדוייקים
 • פרופ' יוסי רוזנוקס, דיקאן הפקולטה להנדסה
 • פרופ'  תמר רונן רוזנבאום, דיקאן הפקולטה למדעי החברה
 • פרופ' ליאו קורי, דיקאן הפקולטה   למדעי הרוח
 • פרופ' צבירן משה, דיקאן הפקולטה לניהול
 • פרופ' דניאל רבינוביץ, ראש האקדמי של ביה"ס ללימודי הסביבה
 • פרופ' צבי סרפר , דיקאן הפקולטה לאומנויות
 • פרופ' שרון חנס, דיקאן הפקולטה למשפטים
 • מר עופר לוגסי ,סמנכ"ל הנדסה ותחזוקה
 • פרופ' אילנה לוטן, יו"ר ועדת בטיחות הפקולטה לרפואה
 • פרופ' גואידו ססה, יו"ר ועדת בטיחות הפקולטה למדעי החיים
 • ד"ר דנה אשכנזי ,  יו"ר ועדת בטיחות  פקולטה להנדסה
 • מר עודד במבי יצחק פרידמן, יו"ר ועדת בטיחות הפקולטה לאומנויות
 • פרופ' מיגל דויטש, יו"ר ועדת בטיחות הפקולטה למשפטים
 • ד"ר יניב שני, יו"ר ועדת בטיחות הפקולטה לניהול
 • ד"ר ארז בן יוסף, יו"ר ועדת בטיחות הפקולטה למדעי הרוח
 • ד"ר נורית שנבל, יו"ר ועדת בטיחות הפקולטה למדעי החברה
 • ד"ר מיכה פרידמן, יו"ר ועדת בטיחות הפקולטה למדעים מדוייקים
 • מר ויקטור תמאם, יו"ר ועדת בטיחות גזרת מנהלה
 • גב' מיכל גלבוע, משנה מנהלי לדיקאן פקולטה לרפואה
 • גב' פנינה אפרתי, משנה מנהלי לדיקאן  פקולטה להנדסה
 • גב' מיכל ניסנוב, משנה מינהלי לדיקאן פק' למדעים מדוייקים
 • גב' רינה ברוק, משנה מנהלי לדיקאן פקולטה למדעי החברה
 • גב' ורדה ברנשטיין, משנה מנהלי לדיקאן פקולטה למשפטים
 • גב' אתי לנמן, משנה מנהלי לדיקאן פקולטה לאומנויות
 • גב' נירה שירמן, משנה מנהלי לדיקאן פקולטה למדעי הרוח
 • גב' נורית שמרת-ענר, משנה מנהלי לדיקאן פקולטה לניהול
 • עו"ד רות קריסי,לשכת היועץ המשפטי
 • מר עדי לייטמן, מנהל יחידת הביטחון
 • מר רפי סגל, מנהל יחידת הספקה
 • גב' אורנה אוברמן, ס. ראש אגף משאבי אנוש
 • מר דוד הייבלום, הממונה על הביטוח
 • גב' אבלין מילוא, יו"ר ועד העובדים
 • גב' נעמה שפטלוביץ, מנהלת הספרייה המרכזית
 • מר משה נשיא, מנהל המחסנים
 • נציג אגודת הסטודנטים
 • גב' פרון דבורה , מזכירת המועצה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive