גזרת מדעי החיים

הרכב ועדת הבטיחות – גזרת פקולטה למדעי החיים

 

ראש הגזרה ממנה את ועדת הבטיחות

 

יו"ר הוועדה - פרופ' יצחק צ'ושניאק

 

 • יהודית לב - ראש המנהל
 • דואק שלמה -  מנהל הגוש
 • גב' פיורנצה פשדצקי -  ביוכימיה וביולוגיה מולקולארית
 • ד"ר יצחק בריקנר - זואולוגיה
 • גב' שרה לבקוביץ - נוירוביולוגיה
 • אורית גוטמן - נוירו ביולוגיה
 • ד"ר  אסתר מייקל - בטיחות קרינה
 • נעמי קיים - מיקרוביולוגיה מולק' וביוטכנולוגיה
 • ד"ר דניאלה בן-נעים - חקר התא ואימונולוגיה
 • משה פרי - גן בוטני
 • גב' תמי מינרבו - מדע החיים
 • רות דרוקס - ממונת בטיחות

 

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive