מידע שימושי

לרשותכם דפי מידע והנחיות בתחומי בטיחות כללית, בטיחות קרינה, בטיחות לייזרים, גילוי וכיבוי אש, בטיחות כימית ובטיחות ביולוגית

  • בטיחות כללית
  • בטיחות קרינה
  • בטיחות לייזרים
  • בטיחות ביולוגית
  • בטיחות כימית
  • גילוי וכיבוי אש
  • נהלי חירום

 

נהלי עבודה

» עבודה בטוחה עם חיות מעבדה

» נהלי עבודה ובטיחות בעבודה עם לנטי-וירוס

» נוהל אחזקת תרופות מסוכנות

» עבודה עם נוזלי גוף

» בטיחות במעבדה ביולוגית - מצגת

» טיהור פסולת ביולוגית וסילוקה - מצגת

» פוסטר: הנחיות טיפול ופינוי פסולת במעבדה ביולוגית

» נהלי עבודה עם פתוגנים BSL-2

»  עבודה עם אתידיום ברומיד-הנחיות המוסד לבטיחות וגיהות​

»  חומרי חיטוי

» חומרי חיטוי ועיקור - המשך

» נוהל חיסונים

» תרשים פיזור/דליפה של איזופלורן בחדר

» כללי בקרה בעבודה עם מחוללי מחלות

» רשימת מחוללי מחלות  2017

» הוראות בטיחות לעבודה עם אוטוקלבים

 

Safety Instructions

» Safety instruction for operating autoclave

» Proper Waste Disposal Method

» SOP for isofluran and animals

 

טפסים

» Biosafety Considerations & risk assessment for working with lentivirus

נהלי עבודה (SOP ( standard operating procedure

 

General

For Working with Animals

Viral Vectors

Chemicals

Fungi/Mold

Bacteria

Viruses

AAV

BrdU

Aspergillus

Pseudomonas

AAV

Adenovirus

Azoxymethan

Candida albicans

Listeria

hMPV

Formaldehyde

Formaldehyde

 

Salmonella

PR8

 

DMBA

 

Staphylococcus aureus

Pseudoribes

 

STZ

 

gingivalis

Lenti virus

 

LPS

 

Fusobacterium

Adenovirus

 

Tamoxifen

 

Citrobacter

EHDV

 

Dacarbazine

 

Streptococcus Pneumoniae

 

HSV

 

Cyclophosphamide

 

Enterococcus faecalis

 

 

Fluorouracil

 

 

 

 

Isoflurane 

 

 

 

 

 

Paclitaxel 

 

 

 

 

Etoposide 

 

 

 

 

Cisplatin

 

 

 

 

Busulfan

 

 

 

 

Doxorubicin

 

 

 

 

6-Hydroxy dopamine

(6-OHDA) 

   

 

 

 

Hazardous Chemicals

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive