ממוני בטיחות פקולטטיים

ממוני בטיחות פקולטטיים
מענה לנושאים הקשורים בבטיחות בפקולטה. ממוני בטיחות פקולטטיים

על מנת לסייע ליחידת הבטיחות של אוניברסיטת תל אביב מונו בפקולטות השונות בעלי תפקיד האחראים על נושאי בטיחות שונים. ממוני הבטיחות הפקולטטיים נותנים מענה ראשוני לנושאים הקשורים בבטיחות בפקולטה.

 

ממוני בטיחות פקולטטיים:

שם פקולטה טלפון דוא"ל
ד"ר דבורה (דבי) רפפורט רפואה
03-6405137
ד"ר סלסט וייס כץ מדעי החיים 03-6405100
ד"ר יוליה ויסיטייב מדעים מדוייקים
03-6405331
ד"ר דנה אשכנזי, יו"ר ועדת בטיחות הנדסה 03-6405579

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive