המשרד להגנת הסביבה- אגף הקרינה: היתרים לעיסוק ברנטגן ובחומרים רדיואקטיביים

כל מעבדה המעוניינת לעסוק בתחום הקרינה המיננת חייבת בקבלת היתר טרם תחילת עבודתה ובחידושו כל שנה.

 

ראש המעבדה מעביר בקשה לממונה בטיחות הקרינה ע"פ "טופס בקשה להיתר חדש".

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive