בטיחות חשמל במעבדות

בטיחות חשמל במעבדות
 1. לפני השימוש בכל מכשיר חשמלי למד את הוראות ההפעלה וההפסקה. יש לוודא ולהכיר מיקום מפסק החירום ואופן השימוש בו, למקרה של התחשמלות או תקלה אחרת.
   

 2. יש להתייחס לכל חוט חשמל כאילו היה "חי" (זורם בו חשמל).
   

 3. אסור לבצע כל שינוי או תיקון במכשיר, בציוד חשמלי, או ברשת החשמל המעבדתית. התגלה מכשיר, תקע או כל חלק מהמערכת החשמלית פגום, אין להשתמש בו ויש להודיע מיד למדריך (במעבדות התלמידים) או למחלקת בינוי ותחזוקה.
   

 4. אין להפעיל או לגעת במכשיר או במתקן חשמלי, חוט או תקע בידיים רטובות. במקרה שהמכשיר או השטח סביבו נרטב, יש להודיע מיד למדריך.
   

 5. מכשיר או מערכת חשמלית שסביבתם נרטבה על ידי נוזל דליק, עלולים לגרום להתלקחות.
   

 6. במקרה של שפך נוזל דליק יש להרחיק את הסובבים ולהודיע מיד למדריך. אין לכבות או להדליק מתגים חשמליים באזור של שפך דליק, או פריצה של גזים דליקים.

 7. בסיום העבודה יש לנתק את המכשירים מהחשמל, לפי סדר שיקבע המדריך.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive