בטיחות במעבדות כימיות

עבודה במעבדות כימיות

 

במעבדות הכימיות באוניברסיטה מבצעים ניסויים ומחקרים תוך כדי עבודה עם כימיקלים וחומרים מסוכנים, (להלן חומ"ס), רבים ושונים אשר העבודה אתם והטיפול בהם עשויים להיות מסוכנים ביותר. הדבר מחייב הקפדה יתרה על הוראות הבטיחות. העיקרון המרכזי  בנושא בטיחות הוא צמצום ההסתברות להתפתחות אירוע בטיחות חמור ומזעור הנזק הפוטנציאלי במידה ואירוע כזה מתרחש. לכן, מנהלי המעבדות והעובדים בהם מחויבים להיות זהירים ביותר ולנהוג כדלהלן:

 

  • הדרכת בטיחות לכל עובד מעבדה חדש וכן ריענון בטיחות לפחות אחת לשנה
  • קיום נהלי בטיחות המתאימים למעבדה והקפדה מלאה לביצועם
  • הכרה של אמצעי העזרה הראשונה וציוד החרום במעבדה ובאזורים הסמוכים לה
  • עבודה על פי תהליכים בדוקים ומאושרים
  • הימנעות מאחסון כמויות גדולות של חומ"ס
  • אחסון חומרים לפי קבוצות סיכון
  • טפול נכון בפסולת הכימית הנוצרת המעבדה
  • קיום נהלי בקרה ואכיפה על ידי מנהלי המעבדות, אחראי בטיחות במחלקות והפקולטות וכן ע"י יחידת הבטיחות.
  • בתחילת כל שנה ימלא מנהל המעבדה/ החוקר הראשי דוח שנתי למעבדה ו דוח ביצוע הדרכת בטיחות במעבדה / קבוצה ויעבירו ליחידת הבטיחות באוניברסיטה.

 

הוראות בטיחות כלליות לעבודה במעבדה

 

1. חובה להרכיב משקפי מגן בזמן שהותך במעבדה

עליך להרכיב משקפי מגן במשך כל זמן הימצאותך בשטח המעבדה . אין להשתמש במעבדה בעדשות מגע, השימוש בהן   עלול לגרום לנזק במידה ואדים של חומר זר נלכדים בין העין ובין העדשה.

 

2. חובה ללבוש חלוק  מעבדה  ונעליים סגורות

עליך ללבוש במעבדה חלוק עם שרוולים ארוכים, מכנסיים ארוכים ונעליים סגורות (אין לנעול סנדלים או נעליים פתוחות).

 

3. אכילה, שתייה, לעיסת מסטיק ועישון במעבדה אסורים בהחלט

 החומרים במעבדה הינם רעלים, עלולים לבוא במגע ולחדור לתוך המזון החשוף או מאוחסן במעבדה.

 

4. אסור לטעום חומר כימי

יש להתייחס לכל החומרים הכימיים כרעלים.

 

5. אסור לחמם כלי סגור

בחימום מערכת סגורה, מתפתח לחץ היכול לגרום לפיצוץ הכלי.

 

6. חימום מבוקר

 כל חימום של מערכת או כלי, חייב להתבצע בצורה מבוקרת ושקולה. בעת  חימום חומר במבחנה וודא כי פתח המבחנה אינו מכוון אליך או לעבר חברך.

 

7. גזים רעילים: כל ניסוי אשר בו נפלטים  גזים רעילים או גזים בעלי ריח יש לבצע במנדף. זכור: ככל שדלת המנדף פתוחה,  כן יעילות שאיבת הגזים לתוכו הולכת וקטנה.

 

8. היזהר מהרחה של חומר כימי

במקרה והנך נדרש להריח אדים של חומר כימי מעל פתחו של כלי מעבדה (מבחנה או בקבוק) עליך להרחיק את הכלי מאפך ולנפנף בכף היד מעל פתח הכלי כך שאדי החומר יגיעו לאפך בצורה מבוקרת.

 

9. אסור לשפוך מים לחומצה (או לבסיס)

בהכנת תמיסות מהולות  של חומצות או בסיסים, הקפד תמיד למזוג את החומצה או הבסיס למים ולא להפך. פעולה כזאת חיבת להיעשות בתוך מנדף, באיטיות ותוך כדי בחישה. התגובה בזמן הערבוב הנ"ל היא אקסותרמית (פליטת חום) וגורמת לחמום המערכת. במקרה של מיהול חומצה גופרתית  במים, עלולה התמיסה לרתוח. (במקרה של שפיכת מים לחומצה, נקבל התזה של התמיסה, פעולה המהווה סיכון רב).

 

10. אסור להכניס פיפטה לפה

פיפטה משמשת ככלי מדידה מדויק לדגימת נפחים  של נוזלים. אסור לשאוב לפיפטה בעזרת הפה, השימוש בכלי זה יעשה אך ורק באמצעות משאבת עזר כגון:  מזרק,  פרופיפטה או "ג'קי". השימוש בפה מהווה סיכון בו חומר כימי רעיל עלול להיכנס לתוך הפה. כמובן, אסור להכניס לפה שום דבר במעבדה! (כולל אצבעות וכלי כתיבה).

 

11. שימוש בפלטה חשמלית

הרבה ניסויים מבוצעים בטמפרטורות שונות. בחימום חומרים דליקים יש להעדיף שימוש בפלטה חשמלית על פני השימוש במבער גז. הקפד לחמם חומרים רעילים וקורוזיביים במינדף. הרחק מקרבת הפלטה החשמלית חומרים או ציוד שלא קשורים לניסוי, הקפד כי חוט החשמל לא יתחמם ויינזק.  אם ברצונך לבדוק אם הפלטה מתחממת, גע עם גב   האצבעות ולא עם קצה האצבעות על מקור החום. אין להשאיר נוזל מתחמם ללא השגחה. בגמר הניסוי נתק את מתג החשמל. בגמר יום עבודה, הוצא את התקע מהשקע שבקיר.

 

12. שימוש במבער גז- בונזן

ישנם מבערי גז בגדלים ובעוצמות להבה שונות. (טמפרטורת הלהבה 600-1000 מעלות). מיד לאחר הדלקת הלהבה שים לב אם אין ריח של גז, במקרה ותרגיש בריח סגור את הלהבה ודווח מיד למדריך או לטכנאי. (לגז הבישול מוסף חומר בעל ריח חריף כדי להתריע בפנינו מפני דליפה). הקפד כי צינור הגז שלם ותקין וכי אינו קרוב למקור חום. החימום בעזרת להבה חייב להתבצע לאט ובזהירות. לא כל כלי זכוכית ניתן לחמם בלהבה. הכלים שמותר לחמם אותם הם: כוס כימית, ארלנמייר, כורית חרסינה. אסור לחמם כלי מדידה כגון: משורה, בקבוק מדידה ופיפטה.

 

מקורות החימום עלולים לגרום לשרפה. הרחק מקרבתם כל חומר דליק. אין להשאיר מערכת מתחממת או מבער בוער ללא השגחה! אסור לחמם מערכת סגורה.

 

בגמר העבודה עם מבער גז כבה את האש לפי הסדר הבא: סגור את ברז המבער ושים לב כי הלהבה כבתה. סגור את הברז השולחני אליו מחובר צינור הגומי. בסיום יום מעבדה, חייבים לסגור ברז גז ראשי.

 

13. אסור להחזיר חומר כימי לכלי הקיבול

תשתמש במקרה ונותר לך חומר כימי ללא שימוש, אסור להחזיר אותו לכלי הקיבול ממנו נלקח (בקבוק, קופסא, צנצנת) החזרת חומר לכלי הקיבול יכולה לגרום לזיהום הכלי המקורי, ובמקרים אחרים לתגובה כימית לא רצויה. לאחר לקיחת חומר, הקפד לסגור מייד והיטב את הכלי ממנו הוא נלקח, בכך תמנע את זיהום החומר, כניסה או פליטה של אדי מים לתוכו, פליטת חומרים נדיפים לסביבה ובלבול בין פקקים.

 

14. הזהר משבר זכוכית

הזכוכית היא חומר קשה, שביר, ולעתים קטלני. בעת התאמת צינור זכוכית או מדחום לפקק או לצינור גומי יש להשתמש בחומר סיכה שמנוני, ובהגנת הידיים עם פיסת בד.

 

אין להשתמש בכלי זכוכית סדוק או שבור. במקרה ושברת כלי או נתקלת בכלי שבור, מסור על כך לטכנאי וקבל אחר במקומו.

 

15. פסולת כימית

כל חומר הנותר לאחר ניסוי ואין בו שימוש מוגדר כפסולת כימית. בסיום כל מעבדה או ניסוי תטפל בפסולת הכימית לפי ההוראות שתקבל. זכור: אין לשפוך חומרים שונים לאותו מיכל המשמש לאחסון פסולת כימית.

 

16. טרם ביצוע ניסוי וודא כי קראת והבנת את כל מהלכו

חובה עליך להבין את הריאקציות אותן אתה עומד לבצע, ולברר האם קיימות סכנות פוטנציאליות. עליך להיות מודע לכל סיכון של החומרים בהם אתה עומד לעבוד.

אל תבצע ניסוי, ללא קבלת אישור מהמדריך. לעולם אל תעבוד במעבדה ללא אדם אחר בקרבתך.

 

17. הקפד לקרוא את התוויות על בקבוקים וכלי אחסון המכילים כימיקלים כדי לוודא כי החומר תואם במדויק את הנדרש

 

A - שם החומר ותאורו

B - מספר המוצר

C - מספר לוט

D - גודל אריזה

E - מספר CAS

F – תכונות פיסיקליות

G – נוסחה כימית

H – סיכונים נוספים

I - סכנות החומר

J - ברקוד

 

 

 

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive