חזון

יחידת הבטיחות שואפת להבטיח ולשמור על בטיחות העובדים ובאי האוניברסיטה באשר הם סטודנטים, אורחים, מבקרים וכו'.

 


יחידת הבטיחות שמה לה למטרה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי למנוע פגיעה או תאונה לאוכלוסיות המגוונות באוניברסיטה.

 


היחידה פועלת לפקח ולהבטיח קיום של ציוד בטיחות, מערכות תהליכים ותנאי עבודה ללא סיכונים.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive