גזרת מדעי החברה

הרכב ועדת הבטיחות – גזרת פקולטה למדעי החברה

 

ראש הגזרה ממנה את ועדת הבטיחות

 

יו"ר הוועדה - ד"ר נורית שנבל

 

  • גב' רינה ברוק
  • פרופ' צביקה נאמן
  • ד"ר יבגני טרטקובסקי
  • גב' שלומית פרי
  • מר מנחם חגבי – ממונה בטיחות חיצוני
 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive