גזרת משפטים

הרכב ועדת הבטיחות – גזרת פקולטה למשפטים

 

ראש הגזרה ממנה את ועדת הבטיחות

 

יו"ר הוועדה - פרופ' מיגל דויטש

 

  • גב' ורדה ברנשטיין - משנה מנהלי לדיקאן 
  • דני פתאל – מנהל הבית
  • יוסי טפלין – סגן מנהל בית
  • יקיר עובד – ספריה
  • מנחם חגבי – ממונה בטיחות חיצוני

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive