גזרת מדעי הרוח

הרכב ועדת הבטיחות – גזרת פקולטה למדעי הרוח

 

ראש הגזרה ממנה את ועדת הבטיחות

 

יו"ר הוועדה - ד"ר ארז בן יוסף

 

  • גב' נירה שירמן, משנה מנהלי לדקאן
  • גב' חגית ברק, ראש מנהל בי"ס לחינוך
  • גב' ענת ליסק, ע' משנה מנהלי לדקאן לענייני כ"א ומשק
  • מר דני אשר, מנהל גוש הפקולטה למדעי הרוח
  • מר יעקב כהן, מנהל בית בניין קרטר, מדעי הרוח
  • מר רמי טמיר, מנהל בית בניין רוזנברג, מדעי הרוח
  • מר יוסי טבוך, מנהל בית בניין ווב, מדעי הרוח
  • מר עובד יקיר, מנהל בית בניין יד אבנר, מדעי הרוח
  • מר יגאל קדוסי, מנהל בית בניין שרת, ביה"ס לחינוך
  • מר אבי מאשי, אב בית בניין גילמן, מדעי הרוח

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive