גזרת מדעים מדויקים

הרכב ועדת הבטיחות – גזרת פקולטה למדעים מדויקים

 

ראש הגזרה ממנה את ועדת הבטיחות

 

יו"ר הוועדה - ד"ר מיכה פרידמן

 

 • פרופ' פרננדו פטולסקי - ביה"ס לכימיה
 • ד"ר אמיר גולדבורט - ביה"ס לכימיה
 • דבורה רשף - ביה"ס לכימיה
 • ד"ר אלה בוחלצב - ביה"ס לכימיה
 • סעדה ראובני - ביה"ס לכימיה
 • צפרה שטיין - ביה"ס לכימיה
 • פרופ' יואל שקולניצקי - ביה"ס למדעי המתמטיקה
 • פרופ' שמשון ברעד - ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
 • מיכל ניסנוב - ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
 • ויקטור שלוחין - ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
 • ד"ר אלון זיו - החוג לגיאופיזיקה ולמדעים אטמוספריים ופלנטריים
 • גלעד הדסי - החוג לגיאופיזיקה ולמדעים אטמוספריים ופלנטריים
 • שרון פלדמן - משנה מינהלי לדקאן
 • מיכאל שמואלוב - תקציבן מנהל פרויקטים וכ"א
 • דני בלום - מנהל הגוש של מדעים מדויקים
 • אבי בן משה - סגן מנהל הגוש של מדעים מדויקים
 • שלומי ונטורה - מרכז החישובים
 • אלכסנדר אפשטיין - ננו
 • רות דרוקס - ממונה בטיחות
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive