גזרת מדעים מדויקים

הרכב ועדת הבטיחות – גזרת פקולטה למדעים מדויקים

 

ראש הגזרה ממנה את ועדת הבטיחות

 

יו"ר הוועדה - פרופ' מיכה פרידמן

 

 • גב' מיכל ניסנוב- משנה מינהלי לדקאן
 • פרופ' פרננדו פטולסקי - ביה"ס לכימיה
 • ד"ר אמיר גולדבורט - ביה"ס לכימיה
 • גב' דבורה רשף - ביה"ס לכימיה
 • ד"ר אלה בוחלצב - ביה"ס לכימיה
 • גב' סעדה ראובני - ביה"ס לכימיה
 • גב' צפרה שטיין - ביה"ס לכימיה
 • פרופ' יואל שקולניצקי - ביה"ס למדעי המתמטיקה
 • פרופ' שמשון ברעד - ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
 • גב' ויקטור שלוחין - ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
 • ד"ר אלון זיו - החוג לגיאופיזיקה ולמדעים אטמוספריים ופלנטריים
 • מר גלעד הדסי - החוג לגיאופיזיקה ולמדעים אטמוספריים ופלנטריים
 • מר דני בלום - מנהל גוש  מדעים מדויקים
 • מר אבי בן משה - סגן מנהל גוש מדעים מדויקים
 • מר שלומי ונטורה - מרכז החישובים
 • מר אלכסנדר אפשטיין - ננו
 • גב' רות דרוקס - ממונה בטיחות
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive