אודות יחידת הבטיחות

יחידת הבטיחות אחראית לקידום ולהעלאת המודעות לעבודה בטוחה בתחומי האוניברסיטה.

 

בראש היחידה עומד מנהל יחידת הבטיחות, מר הדר רחמים, הכפוף ישירות למנכ"ל האוניברסיטה. מנהל היחידה, מאגד תחתיו את נושאי הבטיחות באוניברסיטה בתחומים הבאים: בטיחות כללית, בטיחות כימית, בטיחות ביולוגית ובטיחות קרינה מיננת ולייזרים. בכל אחד מהתחומים הנ"ל, ישנו ממונה בטיחות אשר אחראי על התחום המקצועי שבו הוא התמחה.

 

פעילות היחידה נגזרת מחוקים ותקנות בתחומים הנ"ל ומנהלי האוניברסיטה. ביחידה נקבעים נהלים וכללי עבודה, עוסקים בהסברה ובהדרכה שוטפים, עומדים לשרות העובדים והסטודנטים ומספקים מענה לסוגיות מקצועיות בתחומי הבטיחות הנ"ל.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive